İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası Ekonomik İlişkiler, İşletme, Bankacılık ve Finans eğitimi sunmaktadır. Uluslararası Balkan Üniversitesi "Gelecek için mükemmellik" görüşü ile kaliteli uluslararası öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, disiplinler arası bir yaklaşım ile her geçen gün küreselleşen ve rekabetin arttığı iş dünyası içinde fark yaratan bilgi ve beceriler ile donatılmış, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, üretken bireyler yetiştirir; çağdaş bilimsel ve pratik bilgi üretimine katkı sağlar.

İş dünyasının ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını bilen, evrensel ölçülerde uygulamaya destek veren, araştırma faaliyetleriyle desteklenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı içinde mesleki bilgi, tecrübe ve Bilişim-İletişim becerilerini kazanmış geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Dekan Prof. Dr. Violeta Madjova 'nın Mesajı

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne hoş geldiniz!

İster öğrenci adayı, ister ileri seviyede eğitiminize devam etmek isteyen bir mezun olun, nitelikli adaylar arayan bir kurumsal ortak veya eğitim ve bilimsel işbirliği arayan bir araştırmacı olun, sizin için yararlı bilgiler bulacağınıza inanıyorum. Kısıtlı kaynakları tasarruf etme konusunda özel beceri ve bilgi kazanmak için yeterli eğitim almadan bu ekonomide hayatta kalmak giderek zorlaştığından, İİBF çeşitli öğrencilerin kariyer yol seçenekleri ile her öğrencinin özelliklerine ve gereksinimlerine uyarlanan benzersiz bir müfredat geliştirmiştir.

Fakültemiz Uluslararası iş piyasalarının taleplerini karşılama misyonunu benimsemiştir. İİBF Lisans ve Yüksek Lisans programlarında uluslararası odaklı eğitim sunmaktadır.

Her bölüm, öğrencilerin kendileri tarafından başlatılan problem keşfi ve problem çözme yöntemlerini teşvik etmek için bir eğitim ortamı sağlayan küçük grup seminer sınıflarında büyük çaba sarf etmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde interaktif ve katılımlı öğrenmeye, çok kuvvetli inanıyoruz. Ekonomi, bankacılık ve finans alanlarında pratik seminerler ve sınıfların yanı sıra Staj programımız aracılığıyla ileri eğitimin güçlü bir seçimini öğrencilerimize sunuyoruz. Öğrenciler gerçek dünyanın ihtiyaç duyduğu uygulanabilir beceriler geliştirebilirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Değişim Programları

Bugün eğitim, sınıfın ötesine geçtikçe, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerin değişim programlarına (Erasmus +, Mevlana ve diğer programlar) hızlı gelişimi ve artan katılımı ile hazırlık ve kişisel gelişimlerini geliştirmek için en iyi araçları kullanmaktadır. Öğrencilerimize farklı kültürel, eğitimsel ve iş ortamları hakkında doğrudan deneyim kazanırlar.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Öğrenci Konferansları ve Kongreleri

Bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ve seminerler açısından öğrencilerimiz, IBU’nun dünya çapında 150’den fazla Üniversite ile uluslararası anlaşmaya sahip olması nedeniyle, bölgedeki ortak üniversiteler ağı aracılığıyla Öğrenci Konferansları ve Kongrelerine düzenli olarak katılmaktadırlar.

Ayrıca öğrencileri ve diğer ilgili paydaşları, Üniversite ve çeşitli öğrenci kulüpleri tarafından sürekli olarak düzenlenen tüm ders dışı etkinliklere katılmaya ve Kampüsün günlük hayatına katılmaya davet ediyoruz.

 Ve son olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve IBU’da ki hedefimiz, öğrencilere kariyer hayallerini gerçekleştirmeleri ve dünya iş piyasasına güvenle adım atmaları için meydan okumaları için cesaret ve  ilham verip onları güçlendirmektir. Gerçek dünyayı ve küresel farkındalığı anlamalarını sağlarken, iş araçlarını ve kavramları kullanmada yenilikçi, esnek ve son derece yetkin olan geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde Eğitim


YOP KODUYÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ADIÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜKONTENJANÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
409610604Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ücretli)4EA7181, 827, 828
409610603Uluslararası Ekonomik İlişkiler (%50 İndirimli)4EA3181, 827, 828
409610602Uluslararası Ekonomik İlişkiler (%25 İndirimli)4EA5181, 827, 828
409610222İşletme (Ücretli)4EA7181, 827, 828
409610231İşletme (%50 İndirimli)4EA3181, 827, 828
409610249İşletme (%25 İndirimli)4EA5181, 827, 828
409610461Bankacılık ve Finans (Ücretli)4EA7181, 827, 828
409610479Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli)4EA3181, 827, 828
409610488Bankacılık ve Finans (%25 İndirimli)4EA5

181, 827, 828

Uluslararası Balkan Üniversitesi YKS Kontenjanları


BK.181 Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurtdışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

BK.827 a) Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini belgeleyen veya üniversitede yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir. Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, üniversite bünyesindeki İngilizce Hazırlık Okulu’na devam ederler. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık öğrenim süresine dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulu bir akademik yıldır. Hazırlık Okulu en çok 2 akademik yılda tamamlanmak zorundadır. Bu süre zarfında başarılı olanlar üniversite lisans eğitimine devam edebilirler.

b) Üniversiteye burslu kabul edilen öğrencilerden İngilizce Hazırlık eğitimine devam eden ve akademik yıl sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarısız olanların hazırlık okulunda daha sonra alacakları eğitim ücrete tabidir.

c) Burslu (%100 burslu) olan öğrenciler haricinde Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücreti; Mühendislik Fakültesi’nde ücretli öğrenciler için 29.500 TL, %50 indirimli öğrenciler için 14.750 TL ve %25 indirimli öğrenciler için ise 22.125 TL’dir. Üniversitenin diğer fakülteleri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücreti ücretli öğrenciler için 27.500 TL, %50 indirimli öğrenciler için 13.750 TL ve %25 indirimli öğrenciler için ise 20.625 TL’dir.

d) Burslar: Uluslararası Balkan Üniversitesi %25, %50 ve %100 oranlarında burs imkanı sunmaktadır. Üniversitenin %50 Burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran ve kayıt oldukları programın türüne göre 2020 yılı YKS sınavındaki sıralamada ilk 10.000’e (DİL puanı ile girenlerden ilk 5000’e) girenlere Tam Burs (%100) verilecektir. Söz konusu burslar öğrencinin başarılı olması ve disiplin cezası almaması kaydıyla, İngilizce Hazırlık Okulu eğitimi dahil, 5 yıl süreyle geçerlidir. Beş yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler için burssuz eğitim ücteti uygulanır. Bursların başlangıç seviyesinde devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık eğitiminin bir yılda tamamlanması ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının (GPA) %100 burslular için 4.00 üzerinden 3.00, %50 burslular için 2.75 ve %25 burslular için 2.50 olması gerekmektedir. Başarısızlık durumunda bursluluk seviyesi bir alt seviyeye indirilir. Üniversite bursluluk yönetmeliğine göre GPA ortalamasına göre burs oranlarının yükseltilmesi mümkündür. Burslar sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Barınma ve yemek ücretleri ile oturma izni giderleri öğrenciye aittir.

e) Barınma ve Yurtlar: Tarih ve kültür şehri olan Üsküp’te öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 220-250 Avro’dur. Üsküp’te kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanları mevcuttur. Yurt ücreti aylık 130-170 Avro’dur. Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler Üniversite ve Üsküp’te yaşam koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul Bürosundan veya www.ibu.edu.mk internet adresinden ulaşabilirler.

İRTİBAT BİLGİLERİ: Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul İrtibat Bürosu: Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Cad. No:70 BAYGEM 1.Kule 3.Kat Bayrampaşa/İstanbul. Telefon: 0 212 567 80 53 (dahili 169); International Balkan University, Makedonsko-kosovska brigada bb,1000 Skopje, North Macedonia. Telefon: 00 389 255 15 000, e-posta: info@ibu.edu.mk) Üniversite kayıt tarihleri, ÖSYM’nin ilan ettiği tarihler arasındadır. 2020-2021 akademik yılı 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi: Hazırlık sınıfı için: 28.09.2020-02.10.2020 tarihleri arasındadır. Üniversite eğitimi için: 05.10.2020-09.10.2020 tarihleri arasındadır.

f) Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

1-Lise Diploması (orijinal),

2-Lise Transkripti (4 yıl için detaylı-orijinal),

3-Üniversite Kayıt Formu (Üniversiteden alınır.),

4-YKS Belgesi (orijinal),

5-8 Fotoğraf. (Not: Lise Diploması ve Transkript tercümeleri ve onaylanması konusunda gerekli işlemler Üniversite Hukuk İşleri Bürosu tarafından yürütülmektedir.)

Lise Diploması ve Transkript (Not Döküm Çizelgesi) Onaylanması için Gerekli Olan Belgeler: 1. Lise Diploması: Diplomanın aslı; asıl diplomaya  “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlıklardan yaptırılabilir.)

2. Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren çizelge (Transkript) (Her yıl için detaylı doldurulması gerekir.)

3. Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir.

4. Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı) 5. İkametgâh (Aslı) Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalıdır. Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır. Hukuk ve lojistik hizmetleri bedeli 500 Avro’dur. Üniversite Hukuk İşleri Bürosu Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi, Cuma (08:00-12:00 ve 13:00-16:00)

g) Denklik için istenen belgeler: 1-Lise Diploması (Aslı) diplomaya Apostil onay mührü yaptırılmalıdır. Kaymakamlık veya valiliklerden yaptırılabilir Apostil mührünün farklı bir kağıda yapılması geçersizdir. Diplomanın olması halinde diploma kayıp belgesine apostil onay mührü yaptırılması gerekmektedir.

2-Transkript Her yıl için detaylı olarak doldurulması ve mavi veya kırmızı mühürlü olması gerekir),

3-Özel okul lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. Sadece özel okuldan mezun olan öğrencilerimiz için gereklidir, temin edilemiyor ise üniversiteye bildirilmelidir.

4- Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı)

5- İkametgâh (Aslı)

6-Vekaletname: üniversitenin hukuk işleri sorumlusuna, öğrenci/veli adına Bakanlıklarda işlem yapılabilmesi için alınmaktadır. Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Kuzey Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır. Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Kuzey Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

h) Oturma İzni İçin Gereken Belgeler:

1. Pasaport: Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalıdır. Yeşil veya hususi pasaportlara oturma izni alınamaz.

2. Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde söz konusu kişinin doğum tarihinin gün, ay, yıl olarak tamamının gösterilmesi gerekir. Ayrıca Adli sicil kaydı ibaresi ile birlikte Adli Sicil Arşiv kaydı ibaresinin de yazması gerekmektedir (Apostilli olacak).

3. Taahhütname: Evrak sadece Büyükelçiliklerden başvuranlar için ve öğrenci reşit değil ise gerekecek, reşit olanlar ve başvuruyu Kuzey Makedonya’dan yapacak olanlar için gerekmemektedir. Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde velisi bulunduğu kişinin Kuzey Makedonya’daki ikamet ve eğitim masraflarını karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir (Apostilli olacak).

4. Sağlık Sigortası: Öğrencinin Türkiye’de bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı olduğunu gösteren belge. Söz konusu belgenin ıslak mühürlü olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat edilmesi gereken husus sigortada Seyahat ibaresinin bulunmaması gerekir. Seyahat Sağlık Sigortası değil sadece Özel Sağlık Sigortası olarak hazırlanması gerekir (Apostilli olacak).

5. Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3x35 cm ebatlarında olmalıdır.

6. Yurt veya kira sözleşmesi: Bu belge öğrencinin Kuzey Makedonya’da ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır. (Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek kalmayacaktır.) Yukarıda belirtilen orijinal belgelerin hepsi Makedonca’ya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme ve noter işlemleri Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır. Öğrenci evraklarını hazırlayıp Hukuk Bürosuna teslim ettikten sonra tercüme ve noter işlemleri de tamamlandıktan sonra Üniversitenin hazırlaması gereken belgeler:

7. Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Üniversite Öğrenci İşlerinden temin edilir.

8. İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi: Üniversite tarafından verilir.

9. İngilizce Bildiğine Dair Belge: Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir. Üniversite tarafından verilir.

10. Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.

11. Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir. Bütün evraklar orijinal olmalı ve hepsinde kaşe, mühür bulunmalıdır. Yukarıda belirtilen tüm belgelerin orijinal nüshaları ve çeviri yapılarak noterde onaylatılan nüshaları ile başvuranın ana vatanındaki Makedonya Devleti Konsolosluğuna teslim edilmelidir. Başvuruyu yaptıktan sonra onay kararını Konsolosluk kendilerini Resmi Bir Kararla bilgilendirecektir. Bu Resmi Kararı öğrenci şahsen kendi gidip almalıdır. Bu kararı Makedonya sınırından geçerken ve oturma izni almak için kullanacaktır. Öğrenci Makedonya’ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir. Karakola kaydını yaptıktan sonra oradan verilen belge ve Konsolosluktan aldığı Resmi Kararla beraber öğrenci 5 gün içinde Üniversite Hukuk sorumlusuyla birlikte Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına belgeyi imzalatması gerekir.  Makedonya Cumhuriyeti makamlarınca öngörülen 5 gün içinde ülkesindeki konsolosluktan aldığı Onay belgesine imzayı almadığı takdirde, kendisine verilen izin hakkını kaybeder ve bütün işlemlere yeniden başlaması gerekir. Vizesi olmayan bir öğrenci Kuzey Makedonya’ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Kuzey Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir. Karakolda beyaz karton alınması gerekir, alınmaması durumunda ceza öngörülmektedir. Oturma izni ile beraber verilen kimlik kartı daima öğrencinin yanında olmalıdır.


BK.828 1. sınıfın sonunda öğrenci ilk kayıt esnasında seçtiği lisans programını; üniversite yönetmelikleri ve bölüm kontenjanı dahilinde değiştirebilir.

DİĞERLERİ

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin