Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesine hoş geldiniz. Üniversitemiz uluslararası standartlarda eğitim sunarak sizlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor. %100 İngilizce eğitimi ve %100 denklik ile herkesin eğitim hayalini gerçekleştiren Uluslararası Balkan Üniversitesi geleceğin mühendislerini Mühendislik Fakültesine davet ediyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Reformist yaklaşımla akademik programları ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, mevcut altyapıyı kullanarak sürekli geliştirmek; bilgi ve becerilerini yukarıya taşıyan, toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek; bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve eğitim programları yürütmek; yurt içi ve dışında sanayii, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile yakın işbirliği kurarak çalışmalar yürütmek, ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunmaktır. İleri teknoloji gelişmeleri takip ederek, ülkedeki ilklere imza atacak, robotik gelişmeleri destekleyecek ve bu alanda dünyada ses getirecek çalışma yapabilecek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Dekanımız Prof. Dr. Aleksandra Porjazoska-Kujundziski 'nin Mesajı

Mühendislik Fakültesi bölümü web sayfasına hoş geldiniz. Mühendislik Fakültesi, hem öğretim, hem de araştırmadaki mükemmelliği ve yeniliği en yüksek kalitede uluslararası tanınırlıkla birleştiren IBU’nun en büyük Fakültesinden biridir.

Mühendislik Fakültesi şu anda beş çalışma programı sunmaktadır: Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği. Müfredatımız, tüm temel analitik ve kantitatif teknikleri ve modern mühendislik mezunlarının gerektirdiği teknolojiyi birleştirmektedir.

Üsküp’ün dikkat çektiği dostane ve dostça atmosferi kaybetmeden, eğitim ve öğrenim için heyecan verici bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek ve Karadağ da dahil olmak üzere Balkan ülkelerinin çoğundan ve yurtdışından en iyi öğrencileri ailemizde barındırmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Fakültemizden mezun bir birey iş piyasasında aranmaktadır ve lisansüstü eğitimine devam etmek için iyi bir konumdadır. Böylece Mühendislik Fakültesi, tutkunuzu bulabileceğiniz, kendinize inandığınız, bilginize güvendiğiniz, risk alabileceğiniz ve hayallerinizi takip edebileceğiniz bir yerdir.

IBU, öğretimde, 2011-2012, 2013-2014 ve 2014-2015 yıllarında Şangay Değerlendirmelerinden onaylandığı üzere, IBU’yu Kuzey Makedonya’nın eğitim ve öğretim alanında en iyi üniversitesi seçmiştir. Mühendislik Fakültesi, tüm mühendislik disiplinlerini kapsayan araştırma alanları ile 250 güçlü bilgisayar ve bir dizi araştırma grubundan oluşan büyük bir araştırma merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Siz öğrencilerimizi Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin akademik avantajlarla dolu, çok kültürlü dünyasına davet ediyorum.


YOP KODUYÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ADIÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜ KONTENJANKOŞULLAR
409610285Mimarlık (Ücretli)4 YılSAY15181,827,828
409610294Mimarlık (%50 Burslu)4 YılSAY5181,827,828
409610301Mimarlık (%25 Burslu)4 YılSAY10181,827,828


Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Nelerdir?


Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Hakkında
Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi bölümler bulunmakta. Üniversitemiz hem LİSANS hem YÜKSEKLİSANS hem de DOKTORA seviyesinde eğitim hizmeti sunmaktadır.

Lisans Bölümleri: 

Mimarlık (240 AKTS-4 Yıl)


Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık bölümü, YKS tercih kılavzunda yer alan, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanarak, yapımının denetlenmesi konularında %100 İngilizce olarak eğitim ve araştırma yapan 4 yıllık lisans programıdır.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Müfretad için lütfen tıklayınız..

Bilgisayar Mühendisliği (240 AKTS-4 Yıl)


Bilgisayar Mühendisliği donanımsal ve yazılımsal alanlarda analitik ve algoritmetrik süreçlerin uygulamalarını içeren bir mühendislik alanıdır. Bunun yanı sıra teknolojik, bilimsel ve bilişim teknolojileri alanlarında karşılaşılan problemlere çözümler üretir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü %100 ingilizce eğitimi verilemkte olup eğitim süresi 4 yıl olan lisans programıdır.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Müfretad için lütfen tıklayınız..

İnşaat Mühendisliği (240 AKTS-4 Yıl)


İnşaat Mühendisliği bölümü, her türlü bina, baraj, hava alanı, liman, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili %100 ingilizce eğitim veren 4 yıllık lisans bölümüdür.

Uluslararası Balkan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Müfretad için lütfen tıklayınız..

Endüstri Mühendisliği (240 AKTS-4 Yıl)


Endüstri mühendisliği, ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımın; makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini, ve bu sistemlerin  üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan %100 İngilizce Eğitim veren 4 yıllık lisans programıdır.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Müfretad için lütfen tıklayınız..Yüksek Lisans Bölümleri:

Mimarlık (60 AKTS-1 YIL)

Bilgisayar Mühendisliği (60 AKTS-1 YIL)

Endüstri Mühendisliği (60 AKTS-1 YIL)

BK.181 Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurtdışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

BK.827 a) Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini belgeleyen veya üniversitede yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir. Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, üniversite bünyesindeki İngilizce Hazırlık Okulu’na devam ederler. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık öğrenim süresine dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulu bir akademik yıldır. Hazırlık Okulu en çok 2 akademik yılda tamamlanmak zorundadır. Bu süre zarfında başarılı olanlar üniversite lisans eğitimine devam edebilirler.

  1. b)Üniversiteye burslu kabul edilen öğrencilerden İngilizce Hazırlık eğitimine devam eden ve akademik yıl sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarısız olanların hazırlık okulunda daha sonra alacakları eğitim ücrete tabidir.
  2. c)Burslu (%100 burslu) olan öğrenciler haricinde Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücreti; Mühendislik Fakültesi’nde ücretli öğrenciler için 29.500 TL, %50 indirimli öğrenciler için 14.750 TL ve %25 indirimli öğrenciler için ise 22.125 TL’dir.

Üniversitenin diğer fakülteleri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücreti ücretli öğrenciler için 27.500 TL, %50 indirimli öğrenciler için 13.750 TL ve %25 indirimli öğrenciler için ise 20.625 TL’dir.

  1. d)Burslar: Uluslararası Balkan Üniversitesi %25, %50 ve %100 oranlarında burs imkanı sunmaktadır.

Üniversitenin %50 Burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran ve kayıt oldukları programın türüne göre 2020 yılı YKS sınavındaki sıralamada ilk 10.000’e (DİL puanı ile girenlerden ilk 5000’e) girenlere Tam Burs (%100) verilecektir.

Söz konusu burslar öğrencinin başarılı olması ve disiplin cezası almaması kaydıyla, İngilizce Hazırlık Okulu eğitimi dahil, 5 yıl süreyle geçerlidir. Beş yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler için burssuz eğitim ücteti uygulanır. Bursların başlangıç seviyesinde devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık eğitiminin bir yılda tamamlanması ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının (GPA) %100 burslular için 4.00 üzerinden 3.00, %50 burslular için 2.75 ve %25 burslular için 2.50 olması gerekmektedir. Başarısızlık durumunda bursluluk seviyesi bir alt seviyeye indirilir. Üniversite bursluluk yönetmeliğine göre GPA ortalamasına göre burs oranlarının yükseltilmesi mümkündür.

Burslar sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Barınma ve yemek ücretleri ile oturma izni giderleri öğrenciye aittir.

  1. e)Barınma ve Yurtlar: Tarih ve kültür şehri olan Üsküp’te öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 220-250 Avro’dur. Üsküp’te kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanları mevcuttur. Yurt ücreti aylık 130-170 Avro’dur. Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler Üniversite ve Üsküp’te yaşam koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul Bürosundan veya www.ibu.edu.mk internet adresinden ulaşabilirler.

İRTİBAT BİLGİLERİ: Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul İrtibat Bürosu: Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Cad. No:70 BAYGEM 1.Kule 3.Kat Bayrampaşa/İstanbul. Telefon: 0 212 567 80 53 (dahili 169); International Balkan University, Makedonsko-kosovska brigada bb,1000 Skopje, North Macedonia. Telefon: 00 389 255 15 000, e-posta: info@ibu.edu.mk)

Üniversite kayıt tarihleri, ÖSYM’nin ilan ettiği tarihler arasındadır. 2020-2021 akademik yılı 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi: Hazırlık sınıfı için: 28.09.2020-02.10.2020 tarihleri arasındadır. Üniversite eğitimi için: 05.10.2020-09.10.2020 tarihleri arasındadır.

  1. f)Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 1-Lise Diploması (orijinal), 2-Lise Transkripti (4 yıl için detaylı-orijinal), 3-Üniversite Kayıt Formu (Üniversiteden alınır.), 4-YKS Belgesi (orijinal), 5-8 Fotoğraf. (Not: Lise Diploması ve Transkript tercümeleri ve onaylanması konusunda gerekli işlemler Üniversite Hukuk İşleri Bürosu tarafından yürütülmektedir.)

Lise Diploması ve Transkript (Not Döküm Çizelgesi) Onaylanması için Gerekli Olan Belgeler: 1. Lise Diploması: Diplomanın aslı; asıl diplomaya  “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlıklardan yaptırılabilir.) 2. Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren çizelge (Transkript) (Her yıl için detaylı doldurulması gerekir.) 3. Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. 4. Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı) 5. İkametgâh (Aslı)

Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır. Hukuk ve lojistik hizmetleri bedeli 500 Avro’dur.

Üniversite Hukuk İşleri Bürosu Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi, Cuma (08:00-12:00 ve 13:00-16:00)

  1. g)Denklik için istenen belgeler: 1-Lise Diploması (Aslı) diplomaya Apostil onay mührü yaptırılmalıdır. Kaymakamlık veya valiliklerden yaptırılabilir Apostil mührünün farklı bir kağıda yapılması geçersizdir. Diplomanın olması halinde diploma kayıp belgesine apostil onay mührü yaptırılması gerekmektedir. 2-Transkript Her yıl için detaylı olarak doldurulması ve mavi veya kırmızı mühürlü olması gerekir), 3-Özel okul lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. Sadece özel okuldan mezun olan öğrencilerimiz için gereklidir, temin edilemiyor ise üniversiteye bildirilmelidir. 4- Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı) 5- İkametgâh (Aslı) 6-Vekaletname: üniversitenin hukuk işleri sorumlusuna, öğrenci/veli adına Bakanlıklarda işlem yapılabilmesi için alınmaktadır.

Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Kuzey Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır. Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Kuzey Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tecüme edilmiş olarak 3’er ader çoğaltılmalıdır.

  1. h)Oturma İzni İçin Gereken Belgeler: 1. Pasaport: Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalıdır. Yeşil veya hususi pasaportlara oturma izni alınamaz. 2. Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde söz konusu kişinin doğum tarihinin gün, ay, yıl olarak tamamının gösterilmesi gerekir. Ayrıca Adli sicil kaydı ibaresi ile birlikte Adli Sicil Arşiv kaydı ibaresinin de yazması gerekmektedir (Apostilli olacak). 3. Taahhütname: Evrak sadece Büyükelçiliklerden başvuranlar için ve öğrenci reşit değil ise gerekecek, reşit olanlar ve başvuruyu Kuzey Makedonya’dan yapacak olanlar için gerekmemektedir. Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde velisi bulunduğu kişinin Kuzey Makedonya’daki ikamet ve eğitim masraflarını karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir (Apostilli olacak). 4. Sağlık Sigortası: Öğrencinin Türkiye’de bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı olduğunu gösteren belge. Söz konusu belgenin ıslak mühürlü olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat edilmesi gereken husus sigortada Seyahat ibaresinin bulunmaması gerekir. Seyahat Sağlık Sigortası değil sadece Özel Sağlık Sigortası olarak hazırlanması gerekir (Apostilli olacak). 5. Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3×35 cm ebatlarında olmalıdır. 6. Yurt veya kira sözleşmesi: Bu belge öğrencinin Kuzey Makedonya’da ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır. (Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek kalmayacaktır.)

Yukarıda belirtilen orijinal belgelerin hepsi Makedonca’ya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme ve noter işlemleri Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır.

Öğrenci evraklarını hazırlayıp Hukuk Bürosuna teslim ettikten sonra tercüme ve noter işlemleri de tamamlandıktan sonra Üniversitenin hazırlaması gereken belgeler: 7. Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Üniversite Öğrenci İşlerinden temin edilir. 8. İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi: Üniversite tarafından verilir. 9. İngilizce Bildiğine Dair Belge: Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir. Üniversite tarafından verilir. 10. Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir. 11. Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir. Bütün evraklar orijinal olmalı ve hepsinde kaşe, mühür bulunmalıdır.

Yukarıda belirtilen tüm belgelerin orijinal nüshaları ve çeviri yapılarak noterde onaylatılan nüshaları ile başvuranın ana vatanındaki Makedonya Devleti Konsolosluğuna teslim edilmelidir. Başvuruyu yaptıktan sonra onay kararını Konsolosluk kendilerini Resmi Bir Kararla bilgilendirecektir. Bu Resmi Kararı öğrenci şahsen kendi gidip almalıdır. Bu kararı Makedonya sınırından geçerken ve oturma izni almak için kullanacaktır. Öğrenci Makedonya’ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir. Karakola kaydını yaptıktan sonra oradan verilen belge ve Konsolosluktan aldığı Resmi Kararla beraber öğrenci 5 gün içinde Üniversite Hukuk sorumlusuyla birlikte Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına belgeyi imzalatması gerekir.  Makedonya Cumhuriyeti makamlarınca öngörülen 5 gün içinde ülkesindeki konsolosluktan aldığı Onay belgesine imzayı almadığı takdirde, kendisine verilen izin hakkını kaybeder ve bütün işlemlere yeniden başlaması gerekir.

Vizesi olmayan bir öğrenci Kuzey Makedonya’ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Kuzey Makaedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir. Karakolda beyaz karton alınması gerekir, alınmaması durumunda ceza öngörülmektedir.

Oturma izni ile beraber verilen kimlik kartı daima öğrencinin yanında olmalıdır.

BK.828 1. sınıfın sonunda öğrenci ilk kayıt esnasında seçtiği lisans programını; üniversite yönetmelikleri ve bölüm kontenjanı dahilinde değiştirebilir.

Mühendislik Fakültesi

Eğitim ücreti, ödeme işlemlerini, bankaya veya üniversiteye gelmeden evinizin konforunda çevrimiçi olarak pay.ibu.edu.mk adresinden ödeyebilirsiniz.

ÖSYM TERCİH BURSU

ÖSYM Tercih Bursu – %50 veya %25 Burs İmkanı:

Mühendislik Fakültemizin Mimarlık bölümü YKS Tercih Kılavuzunda olup, tercih kılavuzunda yer alan üniversitemizin burslu kontenjanında yerleşen öğrenciler için geçerlidir.

PEŞİN İNDİRİMİ

Yıllık eğitim ücretinin tamamını tek seferde (Taksit kullanmadan) peşin olarak ödemesi durumunda, öğrencinin yıllık ücretine %10 İndirim uygulanır.

*30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerlidir.

KARDEŞ BURSU %5+%5

İki kardeşin üniversitemize kayıt olması durumunda her iki kardeşe %5 indirim uygulanır.

Gelecek için mükemmellik Uluslararası Balkan Üniversitesi.. Tercih Senin Üniversite Senin Mühendislik Fakültesi seni bekliyor. Hayallerini erteleme...

DİĞERLERİ

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin